2013/07/04

25-5-13 Caramella integral


Un dels barrancs que no podia faltar de la zona dels ports i que per unes causes o altres no havíem pogut fer integre .En aquest descens Xavi Albesa ,Llorenç Fabregat,Erik,dos tarraconenses que no recordo el nom (perdo) i jo mateix Josep Itarte.